Avgifter och kostnader

Avgifter och kostnader

Medlems- och träningsavgifter

Betalas till PlusGirokonto: 168 18 88-2

    • Medlemsavgift 150 kr/termin  (innefattar klubbens medlemskap och försäkring hos FOLKSAM till Svenska Karateförbundet samt klubbmedlemskap).
    • Träningsavgift 700 kr/termin för dig som är upp till och med 18 år.
    • Träningsavgift 1050 kr/termin för dig som är fyllda 19 år och äldre innan terminen.

Barn och ungdomar under 19 år betalar därmed 850 kr/termin och vuxna 1200 kr/termin.

Graderingsavgifter

Graderingsavgifter och bälten ingår inte i medlems- och träningsavgiften.

Graderingar i dojon kostar 100 kr per tillfälle.

Bälte vit-rött till brunt kostar 150 kr inklusive brodyr Shukokai, ev. streck ordnar man själv (t.ex. tygband). 

Graderingsavgift på läger bestäms av den som håller lägret.

Bälten som tas på läger betalas på lägret och, kostnaden bestäms av den som håller lägret.

Lägeravgifter- och omkostnader

För läger sanktionerade av klubben (tex. klubbläger, läger inom KSI Sweden). För varje läger skall styrelsen eller ordförande tillsammans med kassör ta beslut om sanktionering av avgifter.

Tränande medlemmar: Lägeravgifter betalas av varje enskild medlem. Avgiften varierar från läger till läger men kan var ca 400 kr för 2 dagar och 650 kr för 3 dagar.

Tävlingsavgifter- och omkostnader

För tävlingar sanktionerade av klubben (kan vara tex. KM, DM, RM, KATAPOKALEN). För varje tävling skall styrelsen eller ordförande tillsammans med kassör ta beslut om sanktionering av avgifter.

Tränande medlemmar: Tävlingsavgifter betalas av klubben.

Tränare och Coach som följer med betalar inte entréavgiften, vilket klubben står för.

För tagande av coachlicens står klubben för själva licenskostnaden men inte för kurser om inte annat framgår vid aktuellt tillfälle.

För tävlingar som inte sanktionerats av klubben står medlemmen för alla avgifter och omkostnader.

Uppdaterad:2019-12-21