Avgifter och kostnader

Avgifter och kostnader

Medlems- och träningsavgifter

Betalas till PlusGirokonto: 168 18 88-2

    • Medlemsavgift 150 kr/termin  (innefattar klubbens medlemskap och försäkring hos FOLKSAM till Svenska Karateförbundet samt klubbmedlemskap).
    • Träningsavgift 700 kr/termin för dig som är 6 till 18 år.
    • Träningsavgift 1050 kr/termin för dig som är fyllda 19 år och äldre innan terminen.

Barn och ungdomar 6-18 år betalar därmed 850 kr/termin och vuxna 1200 kr/termin.

Familjerabatt 100 kr/ termin (för fler än medlem), exempel:

2 barn kostar 850 kr + 850 kr -100 kr = 1600kr/termin

3 barn kostar 850 kr + 850 kr-100 kr + 850 kr -100 kr = 2350kr/termin

1 vuxen + 1 barn kostar 1200 kr + 850 kr -100 kr = 1950kr/termin

1 vuxen + 2 barn kostar 1200 kr + 850 kr-100 kr + 850 kr -100 kr = 2700kr/termin

2 vuxna kostar 1200 kr + 1200 kr-100kr = 2300kr/termin osv.

Graderingsavgifter

Graderingsavgifter och bälten ingår inte i medlems- och träningsavgiften.

Graderingar i dojon kostar 100 kr per tillfälle.

Bälte vit-gult till brunt kostar 150 kr inklusive brodyr Shukokai, ev. streck ordnar man själv (t.ex. tygband). 

Graderingsavgift på läger bestäms av den som håller lägret.

Bälten som tas på läger betalas på lägret och, kostnaden bestäms av den som håller lägret.

Lägeravgifter- och omkostnader

För läger sanktionerade av klubben (tex. klubbläger, läger inom KSI Sweden). För varje läger skall styrelsen eller ordförande tillsammans med kassör ta beslut om sanktionering av avgifter.

Tränande medlemmar: Lägeravgifter betalas av varje enskild medlem. Avgiften varierar från läger till läger men kan var ca 400 kr för 2 dagar och 650 kr för 3 dagar.

Tränare betalar avgiften som utlägg som återfås mot uppvisande av kvitto

Bilersättning erhålls för bilförare med samåkande medlemar med 1.85 kr/km, om man är fler än två medlemmar i bilen (dvs 3 medlemmar och däröver). Utlägg för hotell, mat etc. betalar den enskilde medlemmen själv om inte annat framgår.

Tävlingsavgifter- och omkostnader

För tävlingar sanktionerade av klubben (kan vara tex. KM, DM, RM, KATAPOKALEN). För varje tävling skall styrelsen eller ordförande tillsammans med kassör ta beslut om sanktionering av avgifter.

Tränande medlemmar: Tävlingsavgifter betalas av klubben.

Tränare och Coach som följer med betalar inte entréavgiften, vilket klubben står för.

För tagande av coachlicens står klubben för själva licenskostnaden men inte för kurser om inte annat framgår vid aktuellt tillfälle.

Bilersättning erhålls för bilförare med samåkande medlemar med 1.85 kr/km, om man är fler än två medlemmar i bilen (dvs 3 medlemmar och däröver). Utlägg för hotell, flyg, mat etc. betalar den enskilde medlemmen själv om inte annat framgår.

För tävlingar som inte sanktionerats av klubben står medlemmen för alla avgifter och omkostnader.

Uppdaterad:2018-12-28