Nybörjare Barn

Intagning av nybörjare höstterminen 2019 startar vecka 34 – begränsat antal platser!

Anmäl er eller gör bara ett besök hos oss, på klubben!

Barn (från 6-9 år):
Tisdagar 18:00-19:00, lördagar 13:00-14:00

Barn (från 10-12 år):
Onsdagar 17:30-18:30, lördagar 12:00-13:00

Här hittar du alla våra träningstider

Välkommen att provträna!

Samtal och teori: Av särskild vikt är att informera barnen om vad karate är och hur vi använder karate. Karate får endast användas i dojon och på tävlingar. I självförsvar är karate tillåtet att användas om man säkert vet att det är enda sättet att klara sig ur en hotfull situation. Barnen lär sig respekt mot andra, att flykt är mycket säkrare än attack, att disciplin att träna ger framgång i karate och stärker barnens självkänsla.

Stretching och rörlighet: Karate lär barnen hur kroppen fungerar och var man har sina gränser.

Praktiska övningar: Att sparka på en säck lär barnen teknik, balans och motorisk färdighet. Där kan man ta i utan att skada någon.

Övningar på mits: Genom att succesivt öka förmågan att slå och ta emot slag med en kudde mellan sig själv och träningspartnern lär man sig var gränsen går i kroppen och i tekniken. Ofta har man ingen aning om hur man skall slå, fingrar är knutna fel och handleder är krokiga så slagens styrka begränsas hårt. Genom övning och tillrättalagda tekniker så kommer färdigheten öka liksom förståelsen hur ont det kan göra om man slåss.

Träna på sparkar mot säck: Liksom när man tränar slag mot mits så är träning av sparkar mot en tung och tålig säck ett bra komplement till träningen. Här kan man riskfritt öka förståelsen och förbättra sin teknik.

Öva på kator: Kator är ett viktigt redskap för att öva kroppens båda sidor att göra lika, vilket inte alltid är så lätt. Vi börjar med de lättaste katorna men kanske först efter en termin, den andra terminen skall man öva katan Shion Zuki kata till att man nära bemästrar den.

Gradering på slutet av terminen: När man i slutet av terminen kommit så långt som vi kommer så vill man självklart prova på att gradera. Är man skicklig så kan det sluta med att man uppnår en högre grad och då får visa det med ett nytt bälte.

Graderingen kan vara tuff men är oftast rättvis. Våra instruktörer vet hur det skall se ut och är måna om att alla lär sig och men viktigast är att män förbättrar sig.

Diplom: Alla barn får diplom i kyu-grader eller mongrader beroende på hur långt man har kommit. Ett diplom vill man visa upp hemma och många ramar in dem för framtiden.

Gruppbild: Vi samlas för en gruppbild där alla föräldrar får ta egna kort. Först låter vi dojons egen fotograf ta bilder till våra sociala media som används på hemsidan och i vår Facebookgrupp. En bild är alltid rolig att ta fram senare och se hur duktig man har varit.