Menu Close

Styrelsen

Styrelsen from årsmötet 2021-03-14

Magnus Franzén, ordförande
Casper Andersson, ordinarie ledamot (sekreterare) (2 år, invald 2020)

Kenneth Nilsson, ordinarie ledamot (kassör) (2 år, invald 2021)
Niclas Öström, ordinarie ledamot (vice-ordförande) (2 år, invald 2021)
Öivind Aanes, suppelant (1 år)

Revisorer
Jan Törnblom, revisor
Patrik Fors, revisor
Eva Nordlander, revisorsuppleant

Underorganisation till styrelsen

Ungdomskommitté – Ansvarar för att ta hand om barn- och ungdomsmedlemars intressen i och utanför dojon inom föreningens verksamhetsområde. Även uppmuntran till träning och tävlingsaktiviteter och initiering av aktiviteter på ”fritiden” i föreningens regi ingår.
Ordförande (ansvarig): Casper Andersson
Vice ordförande: vakant (väljs av styrelsen)
Suppleant: vakant (väljs av styrelsen)

Tävlingskommitté – Arrangerar tävlingsverksamheten enligt styrelsens beslut. Ansvarar för anmälningar, samordning av skjuts och coacher, avstämning av träningsbehov och träningstider. Uppmuntran och anmälningar till tävlingar och coachutbildning.
Ordförande (ansvarig): vakant (väljs av styrelsen)
Vice ordförande: vakant (väljs av kommittén)
Suppleant: vakant (väljs av kommittén)

Trivselkommitté – Arrangerar fika, matsäck för aktiviteter och tävlingar, pyntning och inredning av dojon för att främja det idrottsliga utövandet. Enklare städning och diskning tillsammans med deltagare.
Ordförande: vakant (väljs av styrelsen)
Vice ordförande: vakant (väljs av kommittén)
Suppleant: vakant (väljs av kommittén)

Teknisk kommitté – Ansvarar för att Kimura Shukokai karate och övrig idrottslig träning utövas på ett tekniskt, pedagogiskt och fysiologiskt korrekt sätt enligt chefsinstruktörens riktlinjer. Ansvarar för att planera och arrangera graderingar och träningsläger. Ansvarar för beställning av karateutrustning och bälten.
Ordförande (ansvarig): Johakim Lundström
Vice ordförande: vakant (väljs av kommittén)
Suppleant: vakant (väljs av kommittén)

Föreningen ska för sin administrativa verksamhet ha följande fasta kommittéer:
Lokalkommitté – Ansvarar för lokalens anpassning och att funktionen motsvarar verksamhetens och gällande lagars krav. Ansvarar för möbler.
Ordförande (ansvarig): Johakim Lundström, lokalansvarig
Vice ordförande: vakant (väljs av kommittén)
Ledamot: vakant (väljs av kommittén)
Suppleant: vakant (väljs av kommittén)

Mediekommitté – Ansvarig för skötsel av sociala medier (inklusive webbsidan, Facebook och andra digitala platser).
Ordförande (ansvarig): Casper Andersson
Vice ordförande: vakant (väljs av kommittén)
Ledamot: vakant (väljs av kommittén)

Reklamkommitté – Ansvarar för att annonsering i media (tidningar, Facebook, etc). Ansvarar för att reklamblad, förekommande reklamutdelning, innehåll och löpande skötsel av reklamplatser.
Ordförande (ansvarig): Öivind Aarnes
Vice ordförande: vakant (väljs av kommittén)
Ledamot: vakant (väljs av kommittén)
Suppleant: vakant (väljs av kommittén)

Miljö – och städkommitté – Ansvarar för städscheman, städgrupper, uppföljning av städning, städningsprotokoll. Att städning, verksamhet mm bedrivs miljömässigt. Ansvarar för att köpa in förbrukningsvaror så som toalettpapper, pappershanddukar, tvål, diskmedel, handsprit.
Ordförande (ansvarig): Johakim Lundström
Vice ordförande:vakant (väljs av kommittén)
Ledamot: vakant (väljs av kommittén)
Suppleant: vakant (väljs av kommittén)