Menu Close

Avgifter

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår, vilket alla medlemmar betalar oavsett rabatter. I medlemsavgiften ingår försäkring genom Svenska Karateförbundet.

Träningsavgift

  • Barn 7–18 år: 800 kr/termin
  • 19 år och äldre: 1200 kr/termin

Betalningssätt

  • Avgifter betalas till PLUSGIRO 168 1888-2
  • Ange vad du betalar för och för vem/vilka, namn och personnummer.

Rabatter

Obs! Rabatter går ej att kombinera.

Familjerabatt går till så att första avgiften betalas helt, för följande medlemmar ges 100 kr rabatt per medlem på träningsavgiften. Maximal träningsavgift per familj är 2500 kr.

Ex. 5 barn kostar 800 + 700 + 700 + 300 + 0 = 2500 kr. (300 kr för den fjärde då det når 2500 kr då. Obs! Den årliga medlemsavgiften på 150 kr gäller alla medlemmar, rabatten gäller endast träningsavgiften.

Studentrabatt för universitets/högskolestudenter upp till 25 år. 200 kr i rabatt på träningsavgiften. Visa upp studentkort eller kårlegitimation.

Tips! Kom ihåg att din arbetsgivare ofta beviljar hela din träningsavgift som friskvårdsbidrag, karate ingår i Skatteverkets förteckning över motionsformer som arbetsgivaren kan göra fullt avdrag för. Maila ordförande för kvitto som erhålls per returmail efter verifikation av betalning (skicka gärna med bild på inbetalningskvitto).

Beställning av Gi

Obs! Beställningar är bindande!

Några veckor in på terminen brukar vi lägga fram en beställningslista där man skriver vad man vill beställa. Empi är namnet på den billigaste dräkten. Barn rekommenderas att köpa Empi, då de kommer växa ur den. För den som vill ha lite rejälare dräkt finns det Zanshin. Priserna beror på vilken storlek du vill ha (Empi: ca 300-500kr, Zanshin: ca 600-800kr). Betalas till samma plusgiro som träningsavgiften. När du beställer genom oss ingår även klubbens logga på dräkten.