Menu Close

Graderingar

Gradering sker i slutet av varje termin. Det går ut på att man visar upp vad man har lärt sig inför flera instruktörer. Man bedöms utifrån den bältesgrad man har, ju högre grad desto finare tekniker ska det vara. Om instruktörerna anser att du uppfyller kraven för graderingen kan du få ett nytt bälte eller ett extra streck på ditt nuvarande bälte.

Gradering på klubben

Gradering i Botkyrka