Menu Close

Japanska ord

Inom karate använder vi en del japanska ord och begrepp. Här är en lista som kan hjälpa dig att förstå de vanligaste orden vi använder.

Titlar

Kyu – elevgrad
Dan – mästargrad, svartbälte (ex. 3 dan)
Sempai – överordnad instruktur, upp till och med 2 dan
Sensei – instruktur, läromästare, från 3 dan
Shihan – chefsinstruktör
Soke – Stilöverhuvud

Räkneord

1 – ich’, ichi
2 – ni
3 – san
4 – shi, yon
5 – go
6 – rok’, roku
7 – schich’, schichi, nana
8 – hach’, hachi
9 – ku, kyu
10 – ju
11 – ju ich’
20 – ni ju
100 – hyaku
1000 – sen

Träningsformer

Kihon – grund (kihon waza – grundteknik)
Kumite – kamp, fight
Kata – en serie standardiserade tekniker och ställningar som utförs åt olika håll efter ett bestämt mönster
Bunkai – praktisk analys/tillämpning av de olika delarna i kata

Kommandon

Hajime – börja, starta
Matte – bryt, vänta
Yoshi – fortsätt (används efter matte)
Yame – sluta
Mawate – vänd runt

Ställningar (tachi waza)

Seiza – sittande, sitt
Zarei – buga sittande
Rei – buga stående
Yoi – redo, beredd (fötterna parallellt, lätt böjda knän, knutna händer)
Zenkutsu-dachi – ställning med sträckt ben bakåt, 70% av vikten på främre benet
Shiko-dachi – låg ställning med fötterna brett isär och något utåt, viktfördelning 50/50
Neko-ashi-dachi – mesta vikten på bakre foten. Främre foten har bara främre trampdynan i golvet
Mer om ställningar…